جهت همکاری با “ترانه” فرم زیر را با دقت تکمیل نمائید، پس از بررسی اطلاعات با شما تماس حاصل می گردد.

مشخصات فردی

وضعیت تاهل

* نحوه همکاری

اطلاعات تماس
مشخصات یکی از آشنایان جهت ارتباط در مواقع ضروری
تحصیلات
سابقه کار
لطفا دپارتمان مورد نظر جهت همکاری را انتخاب نمائید

تاریخ آماده به کار:

ثبت نام