فرم استخدام

جهت همکاری با “ترانه” فرم زیر را با دقت تکمیل نمائید، پس از بررسی اطلاعات با شما تماس حاصل می گردد.

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

مشخصات یکی از آشنایان جهت ارتباط در مواقع ضروری

تحصیلات

سابقه کار